تبلیغات
گروه تبلیغات مزدیسنا - تعهدات گروه تبلیغات مزدیسنا به تجارومشتریان گرامی به شرح زیر است
تعهدات و ویژگیهای گروه تبلیغات مزدیسنا به تجارومشتریان گرامی به شرح زیر است

1.گروه ما کار تبلیغاتی شما را با تناسب درخواستتان به انجام میرساند.

2.کار شکنی در کار برخلاف سیاستهای ما است.

3.کار شما دریک بازه زمانی مشخص با در نظر گرفتن در خواست شما انجام میگیرد.

4.قیمتها وتعرفه های ما با  توجه به قیمت و تعرفه روز محاسبه می شود.

5.همواره به عنوان مشاور و كمك كننده به مشتری باقی می ماند؛

درباره محصولات یا كالاهای خاصی، تخصص دارد.6

7.درهر دوره مشخص، فقط برای یك بنگاه از یك صنعت، كار می كند

8.سازمان تجاری و مستقل است؛

9.متشكل از افراد خلاق است؛

10.در تحقیقات به مشتری كمك می كند

11.در تولید هدایا فعالیت و كمك می كند.

12.با كلیه رسانه های محلی ارتباط دارد؛

13.فرایند فعالیت آژانس از امكان سنجی و تحقیقات، آغاز می شود و تا مطالعه  ثمربخش فعالیت های تبلیغاتی، ادامه می یابد؛

14.پخش آگهی از رسانه ها را كنترل می كند؛

بخش سازماندهی قوانین گروه تبلیغاتی مزدیسنا